tel.: +48 22 721 40 00   /   fax: +48 22 721 13 33   /   bioinfo@bioton.plWładze BIOTON S.A.


ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A.

Zarząd

 

Robert Neymann – Prezes Zarządu

Pan Robert Neymann w latach 1982 - 1987 studiował w Szkole Głównej Handlowej (kierunek Finanse).

Pan Robert Neymann kolejno pracował:

 • w latach 1987 - 1990 w OMC Poll Ltd. jako kontroler finansowy w dziale kontrolingu; kierownik sprzedaży grupy produktów firmy Blendax na Polskę;
 • w latach 1990 - 1991 w Procter & Gamble Polska jako National Key Account Manager;
 • w latach 1991 - 1993 w Procter & Gamble Polska jako Unit Sales Manager (Polska północna);
 • w latach 1993 - 1994 w Procter & Gamble Polska jako Trade Marketing Manager;
 • w latach 1994 - 1996 w Procter & Gamble Polska jako District Sales Manager (Polska centralna i północna);
 • w latach 1996 - 1999 w Procter & Gamble Central & Eastern Europe jako Distributor Operations Manager Cⅇ
 • w latach 1999 - 2000 w Procter & Gamble Western Europe jako Laundry Additives Customer Business Development Manager Western Europe;
 • w latach 2001 - 2005 w Herbapol Lublin S.A. jako Wiceprezes Zarządu ds. Komercyjnych;
 • w latach 2005- 2007 w Polsnack sp. z o.o. jako Prezes Zarządu;
 • w latach 2009 - 2011 w Harper Trade sp. z o.o. jako Prezes Zarządu;
 • w latach 2007 - 2017 w Harper Hygienics S.A. jako Prezes Zarządu. 

 

Adam Polonek – Członek Zarządu

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz rynku kapitałowego. Od 2006 r. jest pracownikiem BIOTON S.A., gdzie zajmował stanowisko zastępcy dyrektora finansowego, a następnie dyrektora finansowego. W trakcie tego czasu miał możliwość zwiększania swojej wiedzy i kompetencji w zakresie zarządzania finansami spółki, finansowania dłużnego, projektów rozwojowych i transakcji restrukturyzacyjnych. Realizuje również funkcję nadzoru właścicielskiego w spółkach zależnych BIOTON S.A. W latach 20002006 zatrudniony był w CAIB Financial Advisers (obecnie UniCredit CAIB Poland), na stanowiskach od analityka do zastępcy dyrektora, gdzie zajmował się doradztwem m.in. w zakresie fuzji i przejęć, wycen przedsiębiorstw, a także optymalizacji struktur finansowania. Był uczestnikiem szeregu szkoleń w zakresie międzynarodowych standardów rachunkowości, wycen przedsiębiorstw, a także prowadzenia projektów. Biegle włada językiem angielskim. Od 20 grudnia 2011 r. pełni funkcję Członka Zarządu BIOTON S.A.

 

Rada Nadzorcza

 

Pan Jubo Liu – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Jubo Liu jest założycielem oraz pełni rolę prezesa spółki Cogenes Biotechnology Incorporation (specjalizującej się w działalności badawczo-rozwojowej, działalności w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów do diagnostyki in vitro) od sierpnia 2011 r. oraz od sierpnia 2009 roku do marca 2018 roku pełnił rolę prezesa spółek NovoTek Pharmaceuticals Limited (Hongkong) i Beijing NovoTek Medicinal Technology Development Co. Ltd (Pekin) (międzynarodowej platformy służącej wprowadzaniu do obrotu produktów ochrony zdrowia w Chinach i za granicą). Od kwietnia 2008 r. do lipca 2009 r. był głównym chińskim przedstawicielem spółki Immtech Pharmaceuticals Inc. (Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki) (zajmującej się chińskimi planami infrastruktury i inwestycyjnymi). Od listopada 2007 r. do kwietnia 2008 r. pełnił rolę łącznika ds. badań klinicznych (Clinical Trial Liaison) ze spółką Pharmaceuticals Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki) (prowadzącą międzynarodową działalność w zakresie badań klinicznych w Chinach). Od października 2006 r. do listopada 2007 r. był naukowcem w spółce Boston Vertex Pharmaceuticals Inc. (działalność w zakresie opracowywania składu i sposobu podawania produktów leczniczych). Od lipca 2005 r. do stycznia 2007 był współzałożycielem i pełnił funkcję dyrektora ds. rozwoju biznesu JCS Biopolytech Incorporation (prowadzącą działalność w zakresie badań i rozwoju oraz wprowadzania do obrotu zmodyfikowanych biopolimerów wykorzystywanych w podawaniu produktów leczniczych i nanotechnologii). Od sierpnia 1997 r. do lutego 2001 r. pełnił rolę dyrektora ds. marketingu i rejestracji Beijing Huayuanlong Medicinal Technology Development Co. Ltd., Pekin, Chiny. Pan Liu uzyskał licencjat (bachelor's degree) z farmacji na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Farmaceutycznego w Shenyang (od września 1992 r. do lipca 1997 r.) oraz doktora nauk farmaceutycznych (Ph.D.) na Wydziale Nauk Farmaceutycznych Uniwersytetu w Toronto (od września 2002 r. do października 2006 r.) Ponadto Pan Liu jest autorem i współautorem kilku publikacji dotyczących zagadnień medycznych i biologicznych.

 

Pan Dariusz Trzeciak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Dariusz Trzeciak ukończył czteroletnie studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Zarządzania Biznesem Międzynarodowym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydział Prawa i Administracji i Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. W przeszłości sprawował funkcje kierownicze oraz nadzorcze w wielu spółkach, w tym funkcję Prezesa Zarządu w spółkach Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polisa Życie S.A., Sferia S.A., IT Polpager S.A. Obecnie pełni funkcje: Członka Zarządu Sferia S.A., Członka Zarządu Aero 2 Sp. z o.o. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Muzo FM Sp. z o.o. (dawniej: Radio PIN) oraz członka Rady Nadzorczej Altalog Sp. z o.o. Członek organów wybieralnych w organizacjach branżowych i izbach gospodarczych.

 

Pan Ramesh Rajentheran – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Ramesh Rajentheran jest założycielem firmy AlleleHealth Pte Ltd, Singapore od sierpnia 2018 roku. Od 2015 roku do sierpnia 2018 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Singapurskiej Grupie Kapitałowej o nazwie Fullerton Health (FHC). Od 2017 do 2018 roku pełnił rolę Dyrektora Operacyjnego w Grupie Kapitałowej FHC oraz od kwietnia 2018 roku do sierpnia 2018 roku pracował jako Dyrektor ds. Inwestycyjnych w Grupie Kapitałowej FHC. Od 2011 roku do 2015 był zatrudniony jako Dyrektor Zarządzający Azjatycką Bankowością Inwestycyjną Opieki Zdrowotnej w Pionie ds. Bankowości Inwestycyjnej na obszarze Singapuru/Hong Kongu w Barclays. Pomiędzy 2010 i 2011, był Dyrektorem ds. rynków i akcji, a także starszym doradcą prezesa zarządu w Hong Leong Group, Kuala Lumpur, Malezja. Od 2009 roku do 2010 roku pracował w Barclays Capital, Londyn, Wielka Brytania, jako Dyrektor ds. Globalnego Specjalistycznego Przemysłu Opieki Zdrowotnej. W latach 2006-2009 był Dyrektorem wykonawczym ds. Globalnej sprzedaży specjalistycznej opieki zdrowotnej w Morgan Stanley, Londyn, Wielka Brytania. W 2004 roku uzyskał dyplom MBA w dziedzinie finansów w London Business School oraz tytuł magistra w 1999 roku w Newcastle Medical School w Newcastle w Wielkiej Brytanii.

 

Pan Viswanath Vaidyanathan – Członek Rady Nadzorczej

Pan Viswanath Vaidyanathan ukończył studia w zakresie farmakologii. Posiada około 30 lat doświadczenia w sprzedaży, marketingu i rozwoju biznesu oraz planowaniu strategicznym w przemyśle farmaceutycznym w całej Azji. Jego wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje pracę dla Serum Institute (Serono) oraz Astra w Indiach, w obu przypadkach w zakresie sprzedaży i marketingu, 8 lat pracy w koncernie Pharmacia na terenie Indii i Chin. Następnie, Pan Viswanath Vaidyanathan, do 2011 r., pełnił funkcję Dyrektora Rozwoju Biznesu i Planowania Strategicznego w firmie Pfizer China oraz Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu - Azja w firmie Capsugel (Oddział Pfizer) z siedzibą w Bangkoku. Obecnie mieszkając w Pekinie, Pan Vaidyanathan Viswanath jest Niezależnym Konsultantem wielu koncernów farmaceutycznych i w związku z tym, oferuje swoje kompetencje w zakresie Marketingu Strategicznego, Rozwoju Biznesu, Efektywności Marketingu i Sprzedaży, Zarządzania Współpracą oraz Rozwoju strategii KOL & Advocacy. Dzięki dogłębnemu zrozumieniu tendencji branżowych popartym dużym potencjałem do nawiązywania kontaków, Pan Vaidyanathan Viswanath stanowi most łączący firmy farmaceutyczne.

 

Pan Mark Ming-Tso Chiang – Członek Rady Nadzorczej

Pan Mark Ming-Tso Chiang tytuł doktora (PhD) nauk informatycznych uzyskał na University of London i przez ponad pięć lat pracował jako analityk. Od 2009 r. związał ścieżkę kariery z międzynarodowymi przedsiębiorstwami farmaceutycznymi. Jego doświadczenie obejmuje znaczną liczbę projektów i inicjatyw dotyczących sprzedaży i marketingu, w tym zwłaszcza z zakresu segmentacji i targetowania, projektowania: systemów 3 motywacyjnych, systemów CRM, map drogowych marektingu wielokanałowego, schematów raportowania, a także szkoleń i coachingu. Ponadto p osiada znaczne doświadczenie w operacjach biznesowych i współpracy interdyscyplinarnej.

 

Pan Bo Qi – Członek Rady Nadzorczej

Pan Bo Qi ma ponad dwadzieścia siedem lat udokumentowanego osiągnięć w głównych, wiodących firmach biofarmaceutycznych w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Posiada on ugruntowaną wiedzę i doświadczenie w zakresie cyklów leków farmaceutycznych włączając w to proces opracowywania i rozwoju, walidacji, procesów technologicznych i produkcyjnych oraz procesy związane z rejestracją. Pracował nad wieloma zatwierdzonymi na całym świecie produktami rekombinowanymi- produkty białkowe/monoklonalne np. Aranesp (Amgen), Erbitux (ImClone) i Cyramza (Lilly), i Portrazza (Lilly). Doświadczenie przemysłowe nabywał m.in. w − korporacja Genron, Chiny jako wiceprezes i dyrektor CMC, dyrektor generalny Generon Beijing Plant (od 2015- obecnie) − Eli Lilly i spółka (NJ), USA: dyrektor CMC Development (2008-2015) − ImClone System Inc., NJ, USA: Dyrektor ds. Procesów Rozwoju (2002-2008) − Amgen Inc., CA, USA: Pracownik naukowy w dziale rozwoju procesów (1992-2002).
Wykształcenie − Pan Bo Qi podsiada tytuł magistra biochemii, Uniwersytet w Minnesocie, USA (1988-1991) − licencjata z biochemii, East China Univ. z Sci & Tech, Chiny (1980-1984).

 

Pan Gary He – Członek Rady Nadzorczej

Pan Gary He jest wiceprezesem CMC ds. globalnej zgodności w Generon Corporation Ltd. od listopada 2016 r. Od kwietnia 2004 r. do października 2016 r. był dyrektorem w firmie Eli Lilly & Company (Stany Zjednoczone w stanie New Jersey) (pełnił funkcję członka zespołu ds. Zarządzania witryną oraz członka zespołu ds. Zmian, członka Rady ds. Jakości). Od września 2001 r. do kwietnia 2004 r. pełnił funkcję 4 starszego konsultanta w Bristol-Myers Squibb (Stany Zjednoczone w New Jersey). Od kwietnia 1995 do sierpnia 2001 pracował jako starszy inżynier w Lockwood Greene Engineering (USA New Jersey). Od stycznia 1994 r. do stycznia 1995 r. pracował na stanowisku inżyniera ds. walidacji w firmie Qualis Inc. (USA). Od sierpnia 1984 r. do lutego 1990 r. Pracował jako inżynier projektu / kierownik produkcji w firmie farmaceutycznej nr 3 w Szanghaju. Pan Gary He uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii biochemicznej w Instytucie Techniki Wschodnich Chin - Szanghaju (studiował tam od września 1980 do lipca 1984) oraz tytuł magistra inżynierii chemicznej Wayne State University, Michigan (studiował tam od września 1990 do września 1993).

 

© 2019 BIOTON S.A.