tel.: +48 22 721 40 00   /   fax: +48 22 721 13 33   /   bioinfo@bioton.plKontakt


tel. +48 (22) 721 40 00
fax +48 (22) 721 13 33
bioinfo@bioton.pl

 

SIEDZIBA SPÓŁKI:

BIOTON S.A.
ul. Starościńska 5
02-516 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000214072
NIP 521-008-25-73
REGON 001384592

Kapitał zakładowy: 1.717.284.000,00 PLN
Kapitał wpłacony: 1.717.284.000,00 PLN

ADRES DO KORESPONDENCJI

BIOTON S.A.
Macierzysz, ul. Poznańska 12
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 (22) 721 40 00
fax +48 (22) 721 13 33
bioinfo@bioton.pl

ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 1 W MACIERZYSZU
ZAKŁAD BIOTECHNOLOGII

Macierzysz, ul. Poznańska 12
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 (22) 721 40 00

MAGAZYN CENTRALNY W MACIERZYSZU
Macierzysz, ul. Poznańska 12
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 (22) 721 42 32 lub 721 42 33

 

KONTAKT INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Jacek Durczak
iod@bioton.pl

 

REKLAMACJE

tel. 22 721 40 76
tel.: 510 024 476
e-mail:reklamacje@bioton.com

 

DOJAZD DO SIEDZIBY BIOTON S.A. W MACIERZYSZU:

BIOTON S.A.

Siedziba firmy Bioton znajduje się w miejscowości Macierzysz przy Ożarowie Mazowieckim. Z Warszawy dojadą Państwo, korzystając z autobusu linii 713 (przystanek Instytut Energetyki). Samochodem, jadąc ulicą Połczyńską w kierunku Poznania.

Infolinia GensuPen i GensuCare

0 801 88 99 71, z tel. kom. 22 721 40 20

Czynna: poniedziałek-piątek w godz. 8:00-16:00

Całkowity koszt połączenia jak za jedną jednostkę taryfikacyjną połączenia lokalnego

© 2019 BIOTON S.A.