tel.: +48 22 721 40 00   /   fax: +48 22 721 13 33   /   bioinfo@bioton.plCele sprzedażowe i ekspansja globalna


BIOTON S.A. prowadzi w Polsce sprzedaż wyrobów gotowych, towarów i usług poprzez własną hurtownię farmaceutyczną BIOTON TRADE Sp. z o.o., która została wyodrębniona ze Spółki w 1998 roku. Dalsza dystrybucja dokonywana jest przez inne hurtownie farmaceutyczne i apteki.

 

 

Dystrybucja w Polsce

Dystrybucja i marketing na terenie Polski realizowane są przy wsparciu własnych i zewnętrznych sił sprzedażowych. Nadrzędnym celem działania struktur handlowo-marketingowych BIOTON S.A. jest efektywna sprzedaż i prawidłowa organizacja dystrybucji, zapewniająca pełną dostępność produktów BIOTON na rynku farmaceutycznym w Polsce. Dzięki sprawnej organizacji sił sprzedażowych, BIOTON od lat zajmuje wiodącą pozycję w większości segmentów sektora farmaceutycznego, na których operuje.

Dystrybucja zagraniczna

BIOTON S.A., realizując strategię ekspansji globalnej, rejestruje swoje produkty w wielu krajach świata. Sprzedaż poza granicami Polski odbywa się na podstawie umów współpracy i umów sprzedaży zawieranych z zagranicznymi i krajowymi partnerami. Ponadto spółki wchodzące w skład Grupy BIOTON angażują się w perspektywiczne projekty, których realizacja i komercjalizacja umożliwia ich wspólny rozwój.

© 2019 BIOTON S.A.