tel.: +48 22 721 40 00   /   fax: +48 22 721 13 33   /   bioinfo@bioton.plBadania i rozwój


Grupa BIOTON, zorientowana na innowacje i rozwój, poszukuje swoich szans w różnorodnych projektach naukowo-badawczych. Dotychczasowe doświadczenie, grono znakomitych specjalistów oraz realizacja długofalowej strategii inwestycyjnej umożliwiają otwarcie na nowe obszary działania, perspektywiczne i najistotniejsze dla poprawy jakości zdrowia i życia Pacjentów.

Głównym zapleczem badawczym BIOTON S.A. jest od początku istnienia Spółki Instytut Biotechnologii i Antybiotyków. IBA jest wiodącym instytutem badawczym w Polsce, zatrudniającym wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. Już od ponad 50 lat IBA zajmuje się badaniami podstawowymi w zakresie otrzymywania leków na drodze syntezy chemicznej oraz biosyntezy z wykorzystaniem organizmów genetycznie modyfikowanych. BIOTON wraz z Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków prowadzą badania nad produktami biotechnologicznymi i nowymi formami leków oraz realizują program badawczy w następujących dziedzinach:

  • Inżynieria genetyczna: prace koncentrują się na poszukiwaniu nowych plazmidów w dzikich szczepach bakteryjnych, izolowaniu ich, tworzeniu w nich rejonów sekwencji do klonowania genów oraz na konstruowaniu nowych wektorów ekspresyjnych w oparciu o te plazmidy. Celem tych prac jest uzyskanie możliwości tworzenia wydajnych, trwałych, genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów, zdolnych do przemysłowego wytwarzania terapeutycznych substancji białkowych.
  • Biotechnologia: celem badania procesów izolowania i modyfikacji białek o działaniu biologicznym jest optymalizacja doboru metod obróbki rekombinantowych substancji białkowych.
  • Farmakologia: prowadzone są badania nad mechanizmami oporności wybranych gatunków szczepów bakteryjnych na antybiotyki stosowane w lecznictwie, badania metod syntezy i właściwości nowych pochodnych antybiotyków antracyklinowych oraz badania nad farmakokinetyką i farmakodynamiką substancji leczniczych. Badania mają na celu opracowanie nowych produktów leczniczych i stworzenie nowych metod badawczych przydatnych do ich oceny

 

© 2019 BIOTON S.A.